+27 82 854 4139 / toverberg1@gmail.com
English| Afrikaans
Toverberg-Stoetery | BAR 5 S.A. Simmentaler-stoet

BAR 5 S.A. Simmentaler-stoet

BAR 5 S.A.

In 1998 het ek 'n Kanadees ontmoet wat my lewe ingrypend verander het.

"My broer is Bingle Kruger. Hy was 'n vennoot in 'n ingenieursmaatskappy BKS en hy het in werksverband met Ron Nolan, ook 'n ingenieur, te doen gehad. Ek het Ron van die bekende Bar 5 Ranch in Kanada op die Pretoria Skou ontmoet. Toe ons mekaar daar raakloop, was Ron reeds van my bewus, want Bingle het hom van my vertel. En ek het deur Bingle ook geweet dat Ron 'n eerbare sakeman is."

Ron het een van my kampioenverse, Toverberg Reinette, daar gesien en toe met my begin gesels. Die uiteinde van hierdie gesprek was 'n ooreenkoms wat ons sommer op die agterkant van die skoukatalogus geskribbel het, en wat tot 'n verbintenis gelei het wat van 1999 tot 2012 geduur het.

Ron Nolan was ook 'n gebore stoetteler en hy wou die beste in die wêreld wees. Ons het die geleentheid raakgesien om die heel beste Simmentalers in Suid-Afrika te bekom en embrio's na Kanada uit te voer en die genetika daarvandaan te bemark."

Die ooreenkoms

"Volgens die ooreenkoms sou ek die vroulike diere in Suid-Afrika namens Ron aankoop en op Rietfonteinpoort aanhou. Ek was ook verantwoordelik wees vir die verkryging van die heel beste bulle. Embrio's is gespoel en na Kanada uitgevoer, waar dit in ontvangerkoeie op die Bar 5 landgoed geplaas is en waar die kalwers grootgemaak en verkoop is. Die bemarking sou om 'n prestigeveiling sentreer waarheen kopers van Amerika, Brasilië en Mexico kom. Die inkomste uit die verkoop van die kalwers sou gelykop verdeel word.

Die ooreenkoms met BAR 5 was 'n baie groot sukses . Om die sukses van die projek te illustreer, is 'n bul, wat as embrio van Toverberg na Kanada gestuur is, aan Agro Zurita in Brasilië verkoop. Dié bul het later geskiedenis gemaak toe Agro Zurita 'n halwe aandeel van hom vir die wêreldrekordprys van $500 000 (op daardie stadium R4 miljoen) verkoop het. Die naam van die bul is Bar 5 S.A. Mr Optimal 447L. Sy vaar is Kykso Hano en sy moer Salerika Zinka 5de."

'n Klemverskuiwing

"Toe ek met die Simmentalers begin het, was Duitsland die hoofbron van genetika. Vir ongeveer dertig jaar het dit so gebly. Met die uitbraak van malbeessiekte in die laat jare tagtig, was daar egter in Duitsland 'n duidelike klemverskuiwing na die melk-Simmentaler, eerder as dubbeldoelrasse.

Met hierdie klemverskuiwing het dit wêreldwyd duidelik geword dat Suid-Afrika nou die beste dubbeldoel-Simmentalers in die wêreld gehad het. Dis hoekom Ron Nolan daardie jaar op die Pretoria Skou was - hy het genetika kom soek. Dis was natuurlik onmoontlik om saad van hier af uit te voer. Die enigste manier was embrio's en dit is hoe ons elf jaar lank Suid-Afrikaanse genetika die wêreld ingestuur het.

Bar 5 se telingsbeleid het berus op onverwante lyne. Hulle het dus slegs in diere uit Suid-Afrika belang gestel, wat hoegenaamd nie aan hulle eie genetika verwant was in die vyfgenerasiestamboom nie. Ná elf jaar het ons al die genetika, wat in Suid-Afrika en Namibië beskikbaar was, gebruik. Daar was toe niks nuuts wat ek aan hulle kon voorsien nie.

Bar 5 het hoofsaaklik geteel uit nageslag wat uit Suid-Afrika gekom het en die genetika was so goed in hulle eie kudde gevestig dat hulle nie meer embrio's uit Suid-Afrika nodig gehad het nie. Die gevolg was dat die gesamentlike onderneming in 2012 tot 'n einde gekom het."

Die wonder van embriotegnologie

"Die gebruik van embriotegnologie het die versadigingsproses natuurlik aansienlik verhaas. Waar 'n mens normaalweg 'n kalf per jaar uit 'n koei kon kry, het ons gemiddeld ses embrio's per spoeling uit een koei gekry. Elke koei was ongeveer elke twee maande gespoel, wat ons ongeveer 36 embrio's per skenker per jaar gegee het.

Ek het hulle as't ware met embrio's toegegooi en die man wat hierdie diere dan daar koop, betaal baie geld vir hulle, so hy gebruik ook embriotegnologie om soveel nageslag as moontlik uit sy belegging te maak.

Die wonder van embriotegnologie is natuurlik dat ons al ons heel beste genetika kon uitvoer sonder om ons eie kudde te benadeel. Ons het steeds die heel beste dubbeldoelgenetika in die wêreld. Embrio's wat nie gevries kon word nie, is op Rietfonteinpoort in ontvangerdiere geplaas. Dieselfde beginsels ten opsigte van die ooreenkoms het ook hier in Suid-Afrika gegeld. Die kalwers is hier verkoop en die wins is gedeel.

Die genetika wat ek behou het nadat die ooreenkoms tot 'n einde gekom het is van die beste in die wêreld. 'n Bewys hiervan is die koei, Toverberg Erika. Haar embrio's is van die heel eerstes wat uitgevoer is en van die negentien Simmentaler bulle wie se saad Semex regoor die wêreld verkoop, is drie van haar kalwers by drie verskillende bulle."


BAR 5 S.A. Mr. Optimal 447L - 'n Halwe aandeel verkoop vir US$ 500 000 in Brasilië

Ron Nolan, Abraham Kruger & Greg Nolan

 

Suksesvolle teling staan op twee pilare - voorkoms & genetiese agtergrond.