+27 82 854 4139 / toverberg1@gmail.com
English| Afrikaans
Toverberg-Stoetery | Ons Storie

Ons Storie

Die Toverberg-stoetery is geleë op die plaas Rietfonteinpoort in die Colesberg distrik. Die boerdery word behartig deur Abraham Kruger. Hy het as boerseun in die Venterstad distrik grootgeword, maar in 1963 is die familieplaas uitgekoop vir die bou van die Gariepdam. Hulle het toe die plaas Rietfonteinpoort in die Colesberg distrik gekoop.

Abraham is eerstens bekend as Simmentaler beesteler (Toverberg Simmentaler-stoet en Bar 5 S.A. Simmentaler-stoet). In 1965 het hy Simmentalers uit Namibië ingevoer en in 1970 en 1972 van Duitsland af. Met die nageslag van die beeste behaal hy vir 36 jaar groot sukses op skoue en as teler. Sy pad het in 1998 gekruis met Ron Nolan van Kanada, eienaar van die grootste Simmentaler kudde in die wêreld. Ron was beïndruk met die Simmentalers wat hy in Suid-Afrika gesien het en Abraham het toe 'n "joint venture" begin deur embrios van Suid-Afrika na Kanada uit te voer. In Kanada is die embrios in ontvanger koeie geplaas en die kalwers wat daar aangekom het is op veilings verkoop. Abraham en Ron het met die samewerkingsooreenkoms groot sukses op 'n wêreldvlak behaal.

Abraham se ander groot passie is sy Merinostoet wat hy sedert 1962 opgebou het. Oor die jare is streng seleksie toegepas en slegs skape wat op ekstensiewe toestande presteer is in die opbou en voortbestaan van die stoet gebruik.

Genetika en teling - uit daardie oogpunt, wat is die belangrikste by in 'n byekorf? Natuurlik die koningin, daarom glo Abraham aan die 'Queen bee' beginsel, die vroulike kant van teling.Abraham & Magda Kruger in die skaap skeer stoor op Toverberg.

1970 - Abraham Kruger, Dawid du Plessis en Mev du Plessis in Duitsland met die eerste aankoop van beeste.

Ron Nolan, Abraham Kruger & Greg Nolan.

Abraham & kleinseun, Nasionale Simmentaler Veiling 2016.

Ontvang eerste 2016 Simmentaler joernaal.

Abraham Kruger & Ron Nolan in Abraham se kantoor op Toverberg.

 

Suksesvolle teling staan op twee pilare - voorkoms & genetiese agtergrond.