+27 82 854 4139 / toverberg1@gmail.com
English| Afrikaans
Toverberg-Stoetery | Koninginbye

Die Koninginbye

Alles begin by goeie koeie.

Wat is die belangrikste by in 'n byekorf? Natuurlik die koningin, daarom glo ek aan die 'Queen bee' beginsel, dit gaan oor die vroulike kant van teling. Jy kry gewoonlik een kalf per koei per jaar, ons het 15 gekry met embriospoeling.

Die belangrikheid van die koei in 'n teelprogram is dieselfde as die Koninginby in 'n byekorf.

Onderstaande Koninginbye is koeie verkoop deur Toverberg Simmentalers wat 'n groot finansiële impak op die kopers se kuddes gemaak het. Hierdie koeie se bloedlyne het keer op keer besonder goed presteer en het selfs van die wêreld se beste stoetbulle gelewer.


Toverberg Erika, AK999


BAR 5 S.A. Piona, CO03817Toverberg Ragel, AK006

Totaal = R665 000


Von-Adel Exdi, NV0819

Erico Napra, E08150

Salerika Eksellent, UG0481Toverberg Tombi, AK9644

Toverberg Tombi is in 2005 uit 450 Simmentalers aangewys as die Nasionale Opperste Kampioen te Pretoria Skou. Tombi is vir 15 jaar suksesvol in die Leeupoort stoet gebruik.

Nageslag verkoop deur Leeupoort: Totale direkte finansiële waarde vir Leeupoort = R463 000


Leeupoort Driessie, PN09100

Leeupoort Betombi, PN13563Toverberg Tessa, AK0039

Tessa is aangekoop vir R100 000. Nageslag verkoop deur Leeupoort:
  • Produksieveiling 2011 = R150 000
  • MultiSim 2012 = R52 000
  • Kommersiële bulle = R200 000
Totale direkte finansiële waarde vir Leeupoort = R402 000

Beide Toverberg Tombi en Toverberg Tessa is nageslag van Toverberg Tali AK9224, dws die totale finansiële impak van Toverberg Tali op die Leeupoort kudde is = R865 000.
Bar 5 S.A. Lady Siska, CO01443

Internasionale aansien vir Simmentalers met Toverberg genetika - Lady Siska verkoop vir US $1,000,000 in Brasilië.


 

Suksesvolle teling staan op twee pilare - voorkoms & genetiese agtergrond.